PODĚKOVÁNÍ

Poděkování patří panu Hörmannovi, potažmo jeho firmě na Slovensku, protože v konečném důsledku právě pan Hörmann hostí všechny zúčastněné běžce i běžkyně slovenskou kyselicí. Děkujeme :-)

Poděkování patří Rosťovi Miklovi, který vytvořil grafický návrh medailí pro vítěze a také je vyrobil. Zároveň se těšíme, že pro rok 2019 pracuje Rosťa Mikel na nové medaili už nejen pro vítěze, nýbrž pro všechny zúčastněné. Děkujeme :-)

Poděkování patří Pavlovi Doruškovi, který pro první tři běžkyně připravil krásný  dárek pod stromeček. Děkujeme :-)

A poděkování patří také všem mým rodinným příslušníkům, kteří sdílejí mé nadšení pro běh nejen se mnou, ale se všemi běžci a běžkyněmi, a to i na Štědrý den a měrou nemalou tak přispívají svou činností k tomu, že Běh Štědrým ránem existuje. Děkuji :-)

A v neposlední řadě patří poděkování vám všem, běžcům a běžkyním, že i v tak vzácný den, jímž Štědrý den beze sporu je, se přijdete podělit o nadšení ze společné vášně, kterou je                                                                    BĚH :-)