Souhlas zákonného zástupce

Souhlas zákonného zástupce účastníka závodu Běh Štědrým ránem 2017

Zákonný zástupce

Jméno a příjmení

Datum narození

Nezletilá osoba

Jméno a příjmení

Datum narození

Prohlašuji, že jsem zákonným zástupcem výše uvedené nezletilé osoby (dale jen "závodník") a všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Jako zákonný zástupce prohlašuji, že mi není známa žádná překážka v závodníkově zdravotním stavu, která by bránila jeho účasti na závodu Běh Štědrým ránem 2017 a svým podpisem uděluji souhlas s jeho/její účastí na výše uvedené akci. Seznámil jsem se s propozicemi závodu, které je závodník povinen dodržovat a prohlašuji, že jsem zodpovědný za případnou škodu způsobenou závodníkem na zdraví nebo věcech, která vznikne jemu, pořadateli nebo třetím osobám před, během, či po vlastním závodě. Souhlasím se zpracováním osobních údajů závodníka.

v

dne


podpis zákonného zásupce